<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">
Referenties waterketen • 3 min leestijd

Automatisering van 210 kunstwerken bij Hoogheemraadschap van Delfland

Miguel Mauser 31 juli 2012

Het TA-project bij HH Delfland houdt in dat de automatisering van 160 bestaande kunstwerken wordt omgebouwd naar nieuwe automatisering en dat vijftig nieuw te bouwen kunstwerken van automatisering worden voorzien. Verder worden ruim honderd losse meetpunten geleverd.

 

Waterpeilbeheer

et Hoogheemraadschap van Delfland gaat de komende jaren het waterpeilbeheer moderniseren. Hiervoor is het project technische automatisering Waterbeheersing (kortweg TA-project) gestart. Het TA-project valt onder het programma ABC-delfland, dat verruiming van de bergingsen bemalingscapaciteit tot doel heeft. Het TA-project houdt in dat de automatisering van 160 bestaande kunstwerken wordt omgebouwd naar nieuwe automatisering en dat vijftig nieuw te bouwen kunstwerken van automatisering worden voorzien. Verder worden ruim honderd losse meetpunten geleverd.  Een en ander wordt aangesloten op het visualisatie- en besturingssysteem (VBS). Dit is de nieuwe hoofdpost die geplaatst wordt in de regelkamer van het Hoogheemraadschap in Vlaardingen.

Koppeling met SCADA

HH_Delfland_5

Daarnaast wordt ook een database voor de opslag van gevalideerde gegevens afkomstig uit het VBS ontwikkeld. De werkzaamheden worden verricht door ICT Automatisering en Vodafone (communicatieverbindingen).Dankzij de nieuwe automatisering heeft Delfland veel sneller en nauwkeuriger inzicht in de waterpeilen in het gebied. Doordat er veel meer informatie vanuit het kunstwerk komt, zal het ook mogelijk zijn het beheer en onderhoud efficiënter uit te voeren

 

Case Study

Leer hoe HH Delfland 210 kunstwerken heeft geautomatiseerd

Download Case Study
Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.