Referenties industrie • 6 min leestijd

Nedschroef kan energiebelasting terugvorderen door afvalloos te produceren

Miguel Mauser 22 juni 2015

Nedschroef kan energiebelasting terugvorderen door afvalloos te produceren. De Smart Energy Connector registreert het energieverbruik van alle productiemachines.

Nedschroef Helmond

Al sinds 1894 is Nedschroef Helmond B.V. gevestigd in het centrum van Helmond. De oorspronkelijke bedrijfsactiviteit was het vervaardigen van klinknagels voor de scheepsbouw, maar geleidelijk aan schakelde men over op een hoogwaardiger productenassortiment voor andere groepen van afnemers. Op dit moment ontwikkelt en produceert Nedschroef Helmond B.V. bevestigingsmiddelen en speciale onderdelen voor met name de automobielindustrie.
Nedschroef Helmond is een onderdeel van de Nedschroef Groep; een vooraanstaande fabricant van bevestigingsmiddelen die wereldwijd technische oplossingen (ook machines om bevestigingsmiddelen te produceren) en concurrerende diensten aanbiedt voor de mobiliteit van de toekomst

Omdat Nedschroef geen afval produceert tijdens het productieproces kunnen ze energiebelasting terugvorderen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet Nedschroef het exacte energieverbruik inzichtelijk maken van de machines voor de metallurgische processen.

De wens

Nedschroef_4Omdat Nedschroef geen afval produceert tijdens het productieproces kunnen ze energiebelasting terugvorderen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet Nedschroef het exacte energieverbruik inzichtelijk maken van de machines voor de metallurgische processen. De Nedschroef bevestigingsmiddelen worden via koud-vervorming geproduceerd. Deze manier van produceren heeft o.a. als voordeel dat er geen of minimaal afvalmateriaal is. Middels hoge krachten wordt de staaldraad in 5 of 6 stappen gevormd tot het eindproduct. Deze productievorm is gedeeltelijk een metallurgisch procedé, waarvoor energiebelasting kan worden teruggevorderd bij de Belastingdienst. Voorwaarde is dat Nedschroef het energieverbruik hiervan inzichtelijk maakt, zowel van de machines waarop het metallurgisch proces plaats vindt, als ook van de machines t.b.v. andere deel-processen, welke nodig zijn om te komen tot het beoogde eindproduct. Voor de realisatie van dit project deed Nedschroef beroep op Van Dorp Installaties, een landelijk werkende totaalinstallateur met 13 autonome vestigingen in Nederland.

De oplossing

Antwerpen_6Van Dorp Installaties heeft 37st. ABB KWH meters met Modbus gemonteerd op de bestaande productieprocessen. Deze meters zijn aangesloten via 2 aparte netwerken, met ieder een Smart Energy Connector (SEC) van CimPro. Deze Smart Energy Connectors lezen de ABB KWH meters uit , slaan de data op en sturen dit door naar het Energie Management Systeem ( EMS ) van Van Dorp Installaties. Door gebruik te maken van een elektronische communicatie tussen de ABB meters en de Smart Energy Connector in plaats van pulsen, zijn fouten in de signaaloverdracht uitgesloten. De Smart Energy Connector heeft een standaard interface met, zowel de ABB kWh meters als met het Van Dorp EMS. De compacte bouwwijze maakt het mogelijk deze praktisch overal te plaatsen. Mocht de verbinding met EMS uitvallen dat buffert de SEC automatisch de data, waardoor er geen meetdata verloren gaat. De SEC is gebouwd conform industriële standaards en heeft een veel hogere MTBF dan vergelijkbare systemen.

De voordelen

Het management van Nedschroef  kan nu het exacte energieverbruik per machine over bepaalde periodes indienen bij de belastingdienst en daarmee energiebelasting terugvorderen. Extra voordeel is dat Nedschroef duurzamer kan ondernemen. Doordat het exacte verbruik per kostenplaats en per periode inzichtelijk wordt, kan het management onderbouwde energiebesparende maatregelingen nemen. Het Energie Management Systeem verzorgt maandelijkse rapportages en trendanalyses. De overzichten kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld vergelijkingen met andere periodes, systemen, productiemachines of zelfs benchmarken met andere partijen.

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.