<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">
MQTT, Low Power datalogger • 6 min leestijd

Negen waterschappen kunnen aan de slag met het draadloos uitlezen van kwaliteitssensoren

Miguel Mauser 1 oktober 2021

Onlangs heeft CimPro deelgenomen aan een Europese aanbesteding in opdracht van AQUON. Dit voor de levering van sensoren en draadloze dataloggers. Wij zijn verheugd om kunnen te melden dat wij samen met nog vier andere partijen uitgekozen zijn om een negental waterschappen te voorzien van de betreffende apparatuur.

AQUON is gespecialiseerd in watergerelateerd onderzoek en het leveren van inzichten in waterkwaliteit. Voor de levering van sensoren en draadloze dataloggers hebben zij recentelijk een Europese aanbesteding uitgeschreven. Hieruit zijn 5 partijen geselecteerd, waaronder CimPro, waarmee AQUON de komende jaren gaat samenwerken. Dankzij deze raamovereenkomst kunnen negen waterschappen in Nederland de komende tijd probleemloos meetnetten uitrollen. AQUON verzorgt niet alleen de levering en installatie van de materialen, maar ook het bovengelegen beheerssysteem, inclusief beheer en onderhoud.

AQUON

AQUON is al jaren actief in het meten met sensoren. Van eenvoudige sensoren voor bijvoorbeeld de bepaling van de zuurgraad, zuurstof, de temperatuur en het geleidingsvermogen, tot de nieuwste sensoren voor meer complexe parameters zoals blauwalg, nitraat en ammonium.
Inmiddels zien we dat sensoren steeds vaker worden ingezet om de waterkwaliteit te monitoren. Door de verdere ontwikkeling van deze sensoren en kennis hoe deze het beste ingezet kunnen worden, ontstaan meer mogelijkheden voor trendmonitoring. Door de verificatie met geaccrediteerde veld- en/of laboratoriumanalyses biedt ook sensormonitoring gevalideerde resultaten. Niet alleen de kwaliteit van de sensoren en randapparatuur is van belang om tot kwalitatief betrouwbare resultaten te komen, maar ook het plaatsen, het onderhoud, de controle en het kalibreren vraagt de nodige expertise en vakkennis.

Dankzij deze raamovereenkomst kunnen negen waterschappen in Nederland de komende tijd probleemloos meetnetten uitrollen.

Draadloze IoT logger

Voor het remote uitlezen van kwaliteitssensoren selecteerde AQUON de draadloze IoT-logger van CimPro. Deze is uitgerust met een batterij en een 4G-modem. De datalogger registreert op vaste tijdstippen de meetsignalen van de sensoren en stuurt deze door naar het bovengelegen beheerssysteem van AQUON. Deze data worden vervolgens omgezet in informatie, en op basis daarvan kunnen onderstaande waterschappen de benodigde maatregelen nemen of beleid opstellen:

  • Waterschap Hollandse Delta
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Waterschap Rivierenland
  • Waterschap De Dommel
  • Waterschap Aa en Maas
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard

Verdere professionalisering

Doel van het raamcontract is aan te zetten tot een verdere professionalisering van het monitoren door de inzet van sensoren, het vergaren en delen van meer kennis en expertise, én ervoor zorgen dat sensormonitoring kwalitatief betrouwbare resultaten geeft. Op basis daarvan kunnen de aangesloten waterschappen dan de benodigde maatregelen nemen of beleid opstellen. Naast CimPro maken ook Eijkelkamp Soil & Water (met Qsenz), Observator Instruments B.V., microLAN en Vlaar Techniek deel uit van deze overeenkomst.

Bronvermelding

https://www.aquon.nl/nieuws/unieke-samenwerking-voor-sensormonitoring-van-start/

Meer weten over onze draadloze IoT-logger

Meer info over onze IoT loggers

 

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.