<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">
SkySpark • 8 min leestijd

Actueel: SkySpark Comfort-app

Miguel Mauser 4 oktober 2021

Een gezond binnenklimaat en klimaatbeheersing zijn nog steeds actuele thema’s. Maar waar begin je? Hoe haal je data naar boven? En wat zijn de eisen waar je minimaal aan moet voldoen? De SkySpark Comfort-app biedt inzicht en uitkomst. En brengt alle benodigde paramaters via één overzichtelijk dashboard in kaart.

Meet het binnenklimaat, verbeter de productiviteit & verminder verzuim

Uit onderzoek blijkt dat in een gezond gebouw mensen 10-15% productiever zijn en het ziekteverzuim circa 1,5-2,5% lager ligt. Als je dat weet, is de stap naar het creëren van een gezonde werkomgeving niet zo groot. Zeker als je je bedenkt dat van de operationele kosten die een bedrijf heeft, maar liefst 80% opgaat aan personeel. En dat een zieke werknemer, inclusief vervangkosten, productieverlies, kosten arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, al gauw 200 tot 410 euro per dag kost.

Comfort KPI’s

Om het binnenklimaat te verbeteren, zijn drie factoren van belang: concentratie CO2, temperatuur en luchtvochtigheid.

CO2-concentratie

CO2 is een zeer goede indicator voor luchtverontreinigingen die de mens veroorzaakt.

Een voorbeeld: In het Bouwbesluit van 2012 is bepaald dat ruimtes met een onderwijsfunctie verplicht een kooldioxidemeter moeten hebben, die CO2-waardes aangeeft in parts per million (ppm). Daarbij zijn er drie signaalniveaus te onderscheiden, elk met hun eigen kleurcode:

  • groen: een waarde van < 1.000 ppm (alles is in orde);
  • oranje: een waarde van 1.000 tot 1.200 ppm (verbetering mogelijk);
  • rood: een waarde van > 1.200 ppm (ongezond hoge concentratie).

Recente onderzoeken geven echter veranderde inzichten. Voor gezonde volwassen (20-55 jaar) zou een grenswaarde van 800 ppm moeten worden aangehouden. Voor ouderen (<55 jaar) en kinderen is dat 700 ppm. En voor de groep met aandoeningen zou de waarde zelfs tussen de 600 tot 700 ppm moeten liggen.

Temperatuur

Een goede werktemperatuur in kantooromgevingen ligt in de zomer tussen de 23 en 26°C en in de winter tussen de 20 en 24°C.

Luchtvochtigheid

De meest ideale relatieve luchtvochtigheid bedraagt 50-60%. Met name in de winter ligt in veel woningen en kantoren de luchtvochtigheid ver onder deze grens en is verbetering mogelijk en wenselijk.

Energieprestaties en comfort

Om een goed binnenklimaat te creëren – en daarmee tevens te voldoen aan de EPC-eisen – spelen ventilatiesystemen een belangrijke rol. Zo kan een dergelijk systeem warmte terugwinnen, op vraag sturen en kan men kan een warmteventilatiesysteem installeren. Belangrijk hierbij is dat er een balans gevonden moet worden tussen de verschillende systemen. Hoe een en ander ingericht dient te worden, zal per situatie verschillen.

Meten is weten

Hoe cliché ook, het begin allemaal met meten, en dan om meer precies te zijn de zogenaamde ‘Comfort KPI’s. Hiertoe wordt in de ruimte een sensor aangesloten, die zijn meetdata ontsluit naar het gebouwbeheersysteem of direct naar de cloud. Ook hier gelden weer als belangrijkste parameters: temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid. Moderne sensoren meten daarnaast ook fijnstof en vluchtige gassen (VOC), die van invloed zijn op een gezond binnenklimaat.

SkySpark Comfort-app

De data die afkomstig zijn van deze ruimtesensoren, het ventilatiesysteem, luchtbehandeling, en de warmte- en koudevoorziening kunnen worden doorgezet naar de SkySpark Comfort-app. Deze constateert afwijkingen op de belangrijkste Comfort KPI’s en laat ze zien in één overzichtelijk dashboard. Als er een afwijking gesignaleerd wordt, stuurt de installatie automatisch bij. En ook defecten als een kapot onderdeel, worden gedetecteerd en via een melding aan de onderhoudspartij doorgestuurd.

Krachtige rule based engine

Voor een gebouwbeheersysteem is het automatisch detecteren van afwijkingen complex, omdat deze tijdgerelateerd zijn en afhankelijk van meerdere parameters. Het effectief aansturen van de installatie maakt het zelfs nog complexer. Geen probleem echter voor SkySpark. Dit IoT-platform heeft namelijk een krachtige rule based engine, waarin complexe mathematisch modellen in kunnen worden opgenomen. En zo kan het binnenklimaat zichzelf zo goed als zelf reguleren.

NEEM CONTACT OP voor een demo

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.