<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Referenties gebouwen • 4 min leestijd

Stad Kortrijk neemt de regie van zijn Smart City zelf in handen

Marcel Laes 27 januari 2018

De stad Kortrijk ontwikkelt zich tot Smart City. De stad gaat digitaal regie voeren op onder meer mobiliteit, parkeren en energie. CimPro heeft de opdracht gekregen om bij te dragen aan slimme energie besparing op stedelijke locaties en kunstwerken, zoals fonteinen. Om dat doel te bereiken zijn uniforme data en open software platformen onmisbaar.

Het Smart City project gaat uit van een gelaagd datamodel. Deze vier lagen bestaan uit sensoren (1), datacollectors (2), een open dataportaal (3) en webapplicaties (4). Het open dataportaal is eigendom van de stad en kan worden gebruikt door verschillende partijen. Zo kan iedereen met de beschikbare data aan de slag. Bijvoorbeeld om nieuwe mobiele- of web toepassingen te creëren

Open standaarden

Kortrijk_Smart_City_5

Het datamodel is gebaseerd op marktconforme (lees: uniforme) standaarden en daardoor kan er makkelijk informatie worden uitgewisseld. Dankzij het standaardiseren van de Smart City-data kunnen Smart City-toepassingen ook in andere steden worden toegepast. Bovendien is de stad op deze manier ook niet afhankelijk van bepaalde leveranciers en daardoor is Kortrijk beschermd tegen een zogenaamde ‘Vendor Lock-In’.

Slimme gebouwen

In de belangrijkste gebouwen van de stad worden nu sensoren geplaatst die de parameters voor energie zoals elektriciteits-, gas- en waterverbruik meten. Deze gegevens worden verzameld in datacollectors, zoals de TBOX, en verstuurd naar het open dataportaal. Ook worden vanuit bestaande gebouwbeheerssystemen gegevens over bijvoorbeeld de temperaturen op de verschillende verdiepingen en de buitentemperatuur ontsloten.

Monitoren gebouwprestaties

Voor het verbeteren van de gebouwprestaties wordt gebruik gemaakt van de analytische software SkySpark. Dit programma monitort en analyseert de belangrijkste energie- en klimaatparameters continue. Zo ontstaat automatisch inzicht in mogelijke fouten, de oorzaak, het tijdstip, de tijdsduur en de verbruikskosten. Het is zelfs mogelijk om problemen te voorspellen en preventief onderhoud in te plannen. Als een verwarmingsketel excessief veel energie verbruikt, kan het goed zijn dat er een bepaald onderdeel defect is. Door alle relevante parameters ‘real time’ in de ‘cloud’ te monitoren, kunnen onderhoudsbedrijven eventuele problemen direct aanpakken.

Lekdetectie van fonteinen

Kortrijk_Smart_City
Niet alleen gebouwen, maar ook kunstwerken worden aangesloten op het systeem. In het verleden werden waterlekken aan stadsfonteinen pas ontdekt bij ontvangst van de waterfactuur. In de toekomst wordt het waterverbruik van de fonteinen real-time gemonitord en geanalyseerd. Wanneer het verbruik hoger is dan verwacht, krijgen onderhoudstechnici automatisch een melding met de gegevens van de lekkende fontein.


 

Picture of Marcel Laes

Marcel Laes

Marcel is medeoprichter van CimPro. Hij is algemeen directeur Benelux. Marcel heeft meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van industriële automatisering en infra.