Tbox • 1 min leestijd

TWinSoft Release Notes 12.4.0.1599

Miguel Mauser 10 februari 2021

Nieuw versie van het TBox operatingsysteem en TWinSoft.

Release datum: 8-2-2021

In deze versie zijn tal van verbeteringen en nieuwe functionaliteiten beschikbaar. De belangrijkste nieuwe functies zijn:

  • Nieuwe I/O kaart voor de TBox MS. De MS-8RTD vervangt de MS-6RTD. Deze kaart heeft 8 temperatuur inputs waarop volgende sensoren aangesloten kunnen worden PT100, PT1000, NI100 en NI1000.
  • Uitbreiding aantal security features, zoals encrypted Modbus communicatie, encrypted user list, HTTPS Client Authentication, beheren certificaten  en OPC UA Push certificaten. 
  • Syslog remote logging voor debug doeleinden.
  • Uitbreiding nieuwe Basic functies.
  • Uitbreiding Webforms functies.
  • TConnect updates en uitbreidingen.
  • Diverse fixes en aanpassingen.

De software en de release notes zijn op te vragen bij: support@cimpro.com

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.