<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">
Referenties waterketen • 8 min leestijd

Waterschap De Dommel werkt succesvol met Alert alarmdoormeldingsysteem

Marcel Laes 18 maart 2015

Dagelijks krijgen operatoren van Waterschap De Dommel vanuit het werkveld tientallen alarmen binnen. Dit kunnen kleine of ingrijpende storingen zijn: van stroomstoring tot uitval van een pomp. Om hun doel te behalen is het van belang dat storingen inzichtelijk zijn en direct gemeld worden aan de operators in het werkveld.

Waterschap De Dommel is  waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken ze aan droge voeten, voldoende en schoon water. Ze dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke én duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Hun werkgebied strekt zich uit rond rivier de Dommel rond de steden Eindhoven en Tilburg. In dit gebied zijn er 34 gemeentes, met bijna 900.000 inwoners. Bij het waterschap zijn er plusminus 400 medewerkers in dienst

De wens

WS_Dommel_Alert_1

Erik van Wattum is Systeembeheerder Procesautomatisering en is met zijn afdeling verantwoordelijk voor de procesautomatisering van de 70 rioolgemalen, 8 zuiveringsinstallaties en 1 slibverwerkingsinstallatie. Het doel van de afdeling is het behalen van minimaal 95% beschikbaarheid van alle installaties.
Erik van Wattum legt uit welke wens ze hadden om dit doel te kunnen realiseren: “Dagelijks krijgen we vanuit het werkveld tientallen alarmen binnen. Dit kunnen kleine of ingrijpende storingen zijn: van stroomstoring tot uitval van een pomp. Om ons doel te behalen is het van belang dat storingen inzichtelijk zijn en direct gemeld worden aan de operators in het werkveld. Voor de operators is het wenselijk mobiel bereikbaar te zijn en met één systeem te werken waarin ze de meldingen inzichtelijk binnen krijgen en kunnen afmelden.

De oplossing

Erik van Wattum: “We werken al meer dan 10 jaar samen met CimPro en het softwareprogramma Alert op individuele Scada producten. We hadden dus op iedere installatie en gemaal een eigen alarmeringssysteem die individueel de alarmen meldden aan onze operators. Het was niet efficiënt voor de operators om met zoveel individuele systemen te werken. Daarom hebben we met CimPro onlangs het ‘Master Alert Project’ uitgevoerd. Dit is een overkoepelend systeem dat alle meldingen van alle Scada systemen van de zuiveringsinstallaties en rioolgemalen verzamelt en doormeldt aan de operator binnen één systeem. Deze meldingen komen bij de operators in het werkveld binnen via een SMS. De operator belt in op het systeem en krijgt via een computerstem de melding door. Op één centrale plaats kan de operator direct de storing accepteren, inplannen en afmelden.
Indien de verbinding tussen de zuiveringsinstallaties en de centrale Alert server zou wegvallen, schakelt het systeem automatisch over naar een back-up scenario, de operators merken hier niets van. Alarmen worden dan op basis van dezelfde roosters rechtstreeks vanaf de zuivering verstuurd. We kunnen dus altijd terugvallen op lokale systemen. Overigens hoeven roosters slechts één keer te worden ingevoerd in het centrale systeem. Alle roosters op de zuiveringen synchroniseren automatisch met het centrale systeem.

De voordelen
WS_Dommel_Alert_3

Door deze automatisering beschikt Waterschap De Dommel over deels onbemande rioolgemalen. Alarmen worden via SMS doorgemeld waardoor de operators niet altijd meer op een vaste locatie verblijven, maar mobiel bereikbaar zijn. Er kan direct ingegrepen worden en het verkleint de kans op calamiteiten of uitval. Door het centraliseren van alle meldingen, kan de juiste discipline worden ingeschakeld voor het oppakken van de storing en, indien verholpen, afgemeld worden. Doordat dit binnen één systeem mogelijk is, scheelt het de operators veel tijd. Het werkt bovendien veel overzichtelijker en efficiënter.

Samenwerking met CimPro

Erik van Wattum is zeer tevreden over de samenwerking met CimPro en het product Alert. Hij vertelt: “Het hele Alert-systeem is door CimPro ontwikkeld, geprogrammeerd, geïmplementeerd en getest. We zijn daarvoor nauwer gaan samenwerken en hebben als het ware CimPro mede probleemeigenaar gemaakt. We zijn daar zeer tevreden over want daardoor is CimPro nog actiever betrokken geraakt bij onze algehele procesautomatisering”. CimPro is al sinds 2002 leverancier van Waterschap De Dommel. 

Picture of Marcel Laes

Marcel Laes

Marcel is medeoprichter van CimPro. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van CimPro. Marcel heeft meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van industriële automatisering en infra.