<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Home Producten Alert - Alarmdoormelding

Alert - Alarmdoormelding

Alert is een alarmdoormeldsysteem voor het centraal beheren en versturen van bedrijfskritische alarmen (Mission Critical Alerts). Alert ontvangt de binnenkomende alarmen vanuit één of meerdere bronnen en verstuurt deze naar één of meerdere ontvangers aan de hand van scenario’s en dienstroosters of beschikbaarheid van medewerker.

Alert wordt toegepast voor bedrijfskritische processen, waarbij het noodzakelijk is dat een alarmoproep onder alle omstandigheden aankomt. Hiervoor bewaakt Alert de gehele alarmketen van bron tot ontvanger. Signaleert Alert een onderbreking in de keten, dan zoekt Alert automatisch een alternatief pad, zodat een maximale beschikbaarheid wordt bereikt.  

Alert

Mission critical Alerts

Vitale infrastructuur

In Nederland zijn een groot aantal processen aangeduid als Vitale Infrastructuur*). Bij uitval of verstoring van deze processen leidt dit tot ernstige maatschappelijk ontwrichting en vormt dit een bedreiging van de nationale veiligheid.

Binnen deze processen zijn één of meerdere organisaties, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor de continuïteit en weerbaarheid van het proces. Drinkwatervoorziening en het keren en beheren van waterkwantiteit behoren tot de hoogste categorie A.

Naast de Vitale Infrastructuur zijn er ook in industrie en de gezondheidszorg tal van processen te noemen, waarbij het op tijd alarmeren van medewerkers van groot van belang is om economische schade te beperken, levensbedreigende situaties en persoonlijk letsel te voorkomen.

Alert speel hierin een primaire rol en zorgt ervoor dat in geval van een calamiteit een Mission Critical Alert (proces kritisch alarm) ten alle tijden bij de juiste persoon aankomt.

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Oplossingen_CimPro_2
 • Technische omschrijving
  placeholder-tabs

  Alert is een alarmdoormeldsysteem voor het centraal beheren en versturen van alarmen. Alert ontvangt de binnenkomende alarmen vanuit één of meerdere bronnen , en verstuurt deze weer naar één of meerdere ontvangers.

  Alert kan alarmen ontvangen vanuit onderstaande bronnen:

  • Sensoren
  • PLC’s
  • SCADA
  • Gebouwbeheersystemen
  • SMS/IP/email alarmmelders
  • Brandmelders
  • Operators

  Alert kan alarmenberichten versturen aan onderstaande toestellen :

  • GSM
  • Semafoon
  • VoIP
  • Smart Phones
  • Laptops, PC’s, Servers
  • DECT telefoons
  • Diverse merken telefooncentrales
  • Analoge telefoon

  Interfaces:

  • OPC DA en OPC A&E
  • OPC UA
  • Wonderware Archestra en Intouch
  • Siemens WinCC en WinCC OA
  • GE iFix
  • GE Cimplicity
  • ABB 800xA
  • ControlMaestro
  • BACNet
  • Schneider Citect
  • Modbus TCP/IP
  • ...
 • Brochures
 • tab_a Watermanagement
  placeholder-tabs

  Beheerders real-time informeren over alarmen en gebeurtenissen

  Door de klimaatveranderingen ondervinden de waterschappen ingrijpende gevolgen. Het klimaat is extremer geworden. Er valt meer neerslag in een korte tijd gevolgd door lange periodes van droogtes. Als er veel neerslag valt moet het water snel weg gepompt worden en bij schaarste vedrogen landbouwgronden en dringt zout water op.

  Ontdek de volgende voordelen met onze oplossingen:

  • Kostenbesparing
  • Op afstand besturen en monitoren van gemalen
  • Eenvoudige softwareonderhoud
  • Ingebouwde Cyber Security

Alert is een alarmdoormeldsysteem voor het centraal beheren en versturen van alarmen. Alert ontvangt de binnenkomende alarmen vanuit één of meerdere bronnen , en verstuurt deze weer naar één of meerdere ontvangers.

Alert kan alarmen ontvangen vanuit onderstaande bronnen:

 • Sensoren
 • PLC’s
 • SCADA
 • Gebouwbeheersystemen
 • SMS/IP/email alarmmelders
 • Brandmelders
 • Operators

Alert kan alarmenberichten versturen aan onderstaande toestellen :

 • GSM
 • Semafoon
 • VoIP
 • Smart Phones
 • Laptops, PC’s, Servers
 • DECT telefoons
 • Diverse merken telefooncentrales
 • Analoge telefoon

Interfaces:

 • OPC DA en OPC A&E
 • OPC UA
 • Wonderware Archestra en Intouch
 • Siemens WinCC en WinCC OA
 • GE iFix
 • GE Cimplicity
 • ABB 800xA
 • ControlMaestro
 • BACNet
 • Schneider Citect
 • Modbus TCP/IP
 • ...

Beheerders real-time informeren over alarmen en gebeurtenissen

Door de klimaatveranderingen ondervinden de waterschappen ingrijpende gevolgen. Het klimaat is extremer geworden. Er valt meer neerslag in een korte tijd gevolgd door lange periodes van droogtes. Als er veel neerslag valt moet het water snel weg gepompt worden en bij schaarste vedrogen landbouwgronden en dringt zout water op.

Ontdek de volgende voordelen met onze oplossingen:

 • Kostenbesparing
 • Op afstand besturen en monitoren van gemalen
 • Eenvoudige softwareonderhoud
 • Ingebouwde Cyber Security