<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">
IoT sensoren bij HH Hollands Noorderkwartier
Referenties Infra, Referenties waterketen, MQTT • 8 min leestijd

Slim uitlezen van sensoren met IIoT-technologie bij waterschap HHNK

Miguel Mauser 7 februari 2024

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een waterschap in Nederland met 15 zuiveringsinstallaties en ruim 1.000 onderstations. Zij waren op zoek naar een alternatief monitoringsnetwerk naast het bestaande telemetriesysteem. De wens was een simpel: een goedkoper systeem dat snel en eenvoudig ingezet kon worden voor zowel continue als tijdelijke metingen. Er was behoefte om binnen het procesautomatiseringsdomein (PA) datagedreven te werken en dat met een focus op centrale dienstverlening. Het ideale systeem zou tijdelijke metingen moeten kunnen uitvoeren tegen lagere kosten.

Data as a service

Wens vanuit HHNK was om niet zelf de technologie te beheren; in plaats daarvan zochten zij een partner die kant-en-klare data kon aanleveren. Bij de aanbesteding werd gefocust op het leveren van data voor een periode van twee jaar, gebaseerd op een abonnementsstructuur. Dit zou het uitlezen van diverse sensoren omvatten als peilsensoren, grondwatersensoren en trilling sensoren. De leverancier zou eigenaar blijven van alle hardware en software en zou verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data, inclusief beheer en onderhoud. Doel van het project was het verwerven van kennis over deze nieuwe meetmethode. En er werden verschillende proefprojecten gelanceerd, zoals het monitoren van grondwaterstanden van dijken en het voorspellen van storingen gebaseerd op motorstromen en trilling sensoren.

Draadloos IIoT-netwerk

Dit project werd uitgevoerd door de ICT Group. Zij zochten een batterij gevoed systeem dat data direct naar de Cloud kon sturen via een beveiligd IIoT-protocol en dat gedurende meerdere jaren betrouwbaar zou werken. De voorkeur ging uit naar een mobiel LTE-systeem, ondersteund door verschillende providers in Nederland. Uiteindelijk kozen ze voor de IIoT ADS-300 ultra low power datalogger  van CimPro, die op batterijen werkt.

 

Flexibele voeding en communicatie

De gekozen oplossing biedt flexibiliteit in voeding en communicatie. Het systeem werkt op batterijen, op zonnepanelen en op netspanning. Microsoft Azure Cloud-gebaseerd beheersysteem Voor het delven en presenteren van de data maakte men gebruik van het ConNXT-platform van ICT Automatisering, dat gebaseerd is op Microsoft Azure. Het stelt data eenvoudig beschikbaar voor het bestaande platform van HHNK. Zo krijgen gebruikers direct inzicht in de gegevens via gebruiksvriendelijke dashboards en overzichtsschermen. Deze geven real-time informatie van de sensoren, waaronder het type sensor, de leverancier, het serienummer van de datalogger, de status van de batterij en het ID-nummer van de simkaart. Hydrologen hebben bovendien toegang tot verschillende trendgrafieken en kunnen onbeperkt inzoomen.

Ervaringen met het project

Tijdens de uitrol van het project werd het installeren en verwijderen van de sensoren behandeld als een apart project en werd het niet opgenomen in de abonnementsstructuur. Dit omdat de installatie en verwijderen altijd maatwerk is en een significante impact heeft op de kosten. In de toekomst overweegt men het project uit te breiden door de looptijd van het abonnement te verlengen of de hardware over te nemen. Voor HHNK was het ook nuttig om de kosten van het project nu duidelijk zichtbaar te hebben, aangezien deze kosten voorheen geïntegreerd waren in de organisatie.

Discussiepunten

Door de introductie van een low-cost IIoT-netwerk heeft HHNK nu de flexibiliteit om te kiezen tussen het zelf realiseren van monitoringsoplossingen, zoals voorheen, of om deze verantwoordelijkheid extern neer te leggen. Een proces dat niet stilstaat, want binnen HHNK is men continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor verdere toepassingen van deze technologie.

Bronvermelding

Deze informatie is afkomstig van een presentatie gegeven tijdens het ICT Watercongres. De sprekers waren Theo Mosch, begeleider vakgroep PA en datawetenschapper bij HHNK, en Michiel van Buuren, Architect ICT Water Infra & Energy

Bezoek onze stand (I113) op de Aqua Nederland in Gorinchem

 

Bezoek ons op de Aqua Nederland


 

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.