<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Produceer duurzamer door slim energiemanagement

De industrie is verantwoordelijk voor ruim 35% van het totale landelijke energiegebruik. Om CO2 en verbruik doeltreffend te reduceren, is inzicht noodzakelijk. Slim energiemanagement biedt uitkomst. Bedrijven worden hierdoor minder afhankelijk van energiekosten, verbeteren hun imago en concurrentiepositie, en voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

Industriie man met PC in stookruimte

Neem een voorsprong door energiemanagement

Er liggen uitdagende klimaatdoelstellingen vanuit de overheid. Zo moet de industrie tegen 2030 maar liefst 40% besparen op CO2-uitstoot. En hoewel er al veel gedaan is om processen energiezuiniger in te richten, is het nu tijd voor de wat meer complexe maatregelen. Slim energiemanagement en automatische analyse van het energieverbruik bijvoorbeeld.

Zet in op energiemanagement en verzeker jezelf van:

  • Een groen en daardoor beter imago
  • Drastische reductie van CO2-uitstoot
  • Voldoen aan verplichte energieregistratie
  • Minder afhankelijkheid fossiele brandstoffen
  • Kostenbesparing

40%

Tot 2030 moet de CO2-uitstoot van de industrie nog met 40% verminderen

FME Nederland

35%

Afgelopen 25 jaar werd de CO2-uitstoot reeds met 35% verminderd

FME Nederland

0%

Tegen 2050 is de CO2-uitstoot van de industrie nagenoeg gereduceerd tot nul

FME Nederland

Voordelen inzet energiemanagement en analyse

gears-icon

Belangrijkste verbruikers

Het SkySpark-systeem van CimPro brengt de belangrijkste energieverbruikers automatisch in beeld. Zo krijg je direct inzicht in de energiehuishouding, kun je snel bijsturen en energieverbruik efficiënt reduceren.

gears-icon

Benchmarken productiegegevens

De energiemanagementsystemen van CimPro meten niet alleen het energieverbruik, maar halen ook de productiegegevens uit het bestaande procesautomatiseringssysteem. Hierdoor kunnen gegevens eenvoudig met elkaar vergeleken worden, en verspillingen snel opgespoord.

gears-icon

Automatische analyse

Energiemanagers, bedrijfsleiders en productieverantwoordelijken hebben een flink pakket aan taken. En daardoor veelal weinig tijd om dashboards en rapporten te raadplegen. Met de slimme software van CimPro word je automatisch geattendeerd op afwijkingen ten opzichte van de te verwachten patronen.

gears-icon

Integratie bestaande systemen

Veel bedrijven beschikken al over heel wat beheersystemen en sensoren, die interessante energiedata bevatten. Door het gebruik van intelligente gateways met tal van interfaces naar bestaande systemen, kun je de bestaande gegevens eenvoudig integreren in SkySpark.

gears-icon

Toekomstbestendig

Dankzij het gebruik van industriële hard- en software op basis van open protocollen, zijn investeringen erg toekomstbestendig. Klanten liften automatisch mee op toekomstige ontwikkelingen bij zowel de hardware- als softwarefabrikanten. En eventuele nieuwe protocollen, brengen we dat automatisch in de digitale laag in.

gears-icon

Uitgebreide branchekennis

Binnen CimPro hebben we niet alleen kennis van systemen, maar ook van industriële processen. Hierdoor kunnen we proactief meedenken, complexe processen sneller in beeld brengen en systemen eenvoudiger integreren.

Diensten

Vooronderzoek

Wat zijn mij belangrijkste energieverbruikers? Waar haal ik mijn productiegegevens vandaan? En hoe moet ik mijn energiefactuur lezen? Samen gaan we tijdens een vooronderzoek op zoek naar kansen en maken we een uitgebreid rapport op van de energiehuishouding met bijhorend energiemanagementsysteem.

Uitrol

Na goedkeuring van bovenstaand rapport lezen we de bestaande en eventueel nieuwe meters uit. Tevens maken we de verbinding met de procesautomatisering, en geven we direct inzicht in de energiehuishouding van je bedrijf.

Automatische analyse

Na een afgesproken periode bespreken we de resultaten, en automatiseren we de detectie van de afwijkingen. Dashboards en rapporten bestuderen hoeft niet meer, want procesverantwoordelijken worden automatisch geattendeerd op onverwachte afwijkingen.

Hoe kan ik mijn energiefactuur reduceren en duurzamer produceren? We willen het graag demonstreren

Contact