<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=2348737235262475&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Home Over CimPro Privacy verklaring CimPro

Privacy verklaring CimPro

CimPro

CimPro (NL: KvK 20086081) ( BE: Ondernemingsnummer BE0892.071.584 ) hierna genoemd CimPro, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leest u hoe wij hiermee omgaan:

Contactgegevens

Voor Nederland:

CimPro B.V.
De Waal 18J
5684 PH Best
Tel: +31 (0)88 246 77 00
www.cimpro.com
cimpro@cimpro.com

Voor België:

CimPro
Europark Oost 34
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 (0)3 765 09 53
www.cimpro.com
cimpro@cimpro.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

CimPro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

 • Internetbrowser en apparaat type;

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons in correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CimPro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze kennisbrieven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • CimPro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CimPro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld en indien van toepassing door de wet is bepaald.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via cimpro@cimpro.com , dan zullen wij deze
informatie verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

CimPro deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij we moeten voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CimPro gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CimPro en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar cimpro@cimpro.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CimPro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cimpro@cimpro.com