Datalogger, Bodemvochtigheid • 21 min leestijd

#Blog 4 Bodemvochtigheid en geleidbaarheid meten?

Miguel Mauser 2 oktober 2020

Bodemvochtigheid en geleidbaarheid meten? Voor dijken, landbouw, bodeminklinken, erosie, bouwputten en wegenbouw? CimPro brengt de methoden in kaart.

In deze blogreeks gaan we natuurlijk ook in op de toepassing van dataloggers. De eerste die we onder de loep nemen zijn de ‘bodemvochtmetingen’. Daarvoor zijn natuurlijk legio toepassingen te bedenken.

Denk bijvoorbeeld aan het bewaken van de condities van dijken, maar ook landbouw, bodeminklinken, erosie, bouwputten en wegenbouw. Alle zeer actuele thema’s die geraakt worden door flinke klimaatveranderingen.

Metingen in de landbouw

In de landbouw moeten we tegenwoordig zuinig omgaan met grondwater en oppervlaktewater voor irrigatie. De juiste beregening helpt de opbrengst van de gewassen te verbeteren in kritische groeifases. En ook de geleidbaarheid van de grond is een belangrijke parameter, omdat het zoutgehalte van de grond drastisch invloed heeft op de gezondheid en opbrengst van gewassen.

BodemmeetingFiguur 1: bodemmeting

SDI-12-protocol

Time Domain Reflectometry (TDR), Time Domain Transmissonmetry (TDT), Coaxial Impedance Dielectric Reflectometry (CIDR) en Frequency Domain Reflectometry (FDR) zijn de belangrijkste methoden om bodemvochtigheid en geleidbaarheid te meten. De meeste bodemsensoren maken gebruik van het SDI-12-protocol. Daarbij kunnen meerdere SDI-12-sensoren aangesloten worden op de datalogger. Er zal binnenkort nog een apart blog gewijd worden aan de verschillende manieren om de sensoren uit te lezen.

In bovenstaande toepassingen worden diverse sensoren gevoed en uitgelezen door een enkele datalogger. Het uitlezen en opslaan van de data gebeurt ieder kwartier, en iedere zes uur worden de data per FTP verstuurd naar het monitoringssysteem. Alarmen worden uiteraard op het moment zelf direct per sms verstuurd naar de diverse gebruikers.

Vergelijking diverse sensoren

Voor wat betreft de levensduur van de batterij; deze wordt sterk bepaald door het type sensor en varieert van 1,2 tot 6,6 jaar. Zie onderstaande tabel voor meer gedetailleerde informatie hierover:

Fabrikant

Stevens

Decagon

Acclima

Campbell Scientific

Bodemsensor

Hydra Probe II

5TE/GS3

SEN-SDI

CS650/CS655

Type

CIDR

FDR

TDT

TDR

Aantal sensoren

6

6

6

6

IIDLE [mA]

1

0,3

0,015

0,135

IACT [mA]

10

10/25

30

45

Opstarttijd[sec]

3

3

3

3

Meettijd [sec]

2

0,15

0,45

0,003

Levensduur batterij [jaren]1)

1,2

5/4

2,5

6,6

Tabel 1: bodemsensoren

Bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op informatie van de sensorfabrikanten en het gebruik van een enkele D-size lithiumbatterij.

Hieronder nog meer productinformatie over batterijgevoede dataloggers:


 

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.