Er is al veel over gezegd en geschreven: data zijn het nieuwe goud. Met deze digitale grondstof is het namelijk makkelijker dan ooit om processen te analyseren en te optimaliseren, om energie te besparen, beslissingen te nemen, onderhoud te voorspellen en zelfs alarm te slaan. Aan de hand van een reeks praktische blogs laten we je zien hoe je deze goudmijn aan gegevens succesvol delft. En hoe je dat naar de dagelijkse praktijk vertaalt.
Datalogger • 6 min leestijd

#Blog 2 Hoe delf je data?

Miguel Mauser 23 juli 2020

Er is al veel over gezegd en geschreven: data zijn het nieuwe goud. Met deze digitale grondstof is het namelijk makkelijker dan ooit om processen te analyseren en te optimaliseren, om energie te besparen, beslissingen te nemen, onderhoud te voorspellen en zelfs alarm te slaan. Maar waar begin je? Welke beren liggen er op de weg? Hoe zit het met cybersecurity? En wat levert het uiteindelijk op?

In deze blog ga ik het hebben over de werking van een batterijgevoede datalogger, ook wel ‘low power datalogger’ genoemd. In principe voert een datalogger functioneel een drietal functies uit, namelijk:

  1. het registreren van sensordata;
  2. het opslaan van sensordata;
  3. het verzenden van sensordata.
Vaak komt daar nog een vierde functie bij, namelijk de zogenaamde ‘alarmfunctie’. Deze zorgt ervoor dat bij overschrijding van een bepaalde drempelwaarde, de datalogger automatisch een alarmbericht verstuurt, bijvoorbeeld via sms of e-mail.

Auton3Werking datalogger

Ultra low power-processoren

Voor batterijgevoede dataloggers worden speciale processoren gebruikt, de zogenaamde ‘Ultra low power-processoren’. Deze zijn erop gericht zo min mogelijk stroom te verbruiken. Want hoe meer stroom je immers verbruikt, des te sneller je de batterij moet vervangen. De processor heeft twee hoofdtaken:

  1. Het registeren en opslaan van sensordata, en het detecteren van alarmen.
  2. Het bewaken en controleren van het vermogensverbruik van interne en externe functies.

Wat wordt er nu bedoeld met deze interne en externe functies? Om dat te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat de datalogger in principe twee toestanden heeft:

  1. In normaal bedrijf worden er data geregistreerd, data opgeslagen en wordt er gekeken naar een alarm (intern).
  2. De communicatiestand wordt ingezet bij het versturen van een alarm, het periodiek versturen van meetgegevens of het ontvangen van configuratiebestanden (extern).

Robuuste batterijen

Bovenstaande twee toestanden hebben wel degelijk een doel. Als het modem namelijk altijd actief is, dan zou de batterij veel te snel leeg zijn. Dat heeft als gevolg dat je niet altijd iets naar de datalogger kunt sturen, maar alleen tijdens het zogenaamde communicatie-window.

Niet alle batterijen hebben overigens een lange levensduur, en iedere batterij ontlaadt na verloop van tijd. Voor dataloggers worden voornamelijk robuuste Lithium-Thionyl Chloride-batterijen gebruikt. Deze zijn bestand tegen zowel lage als hoge temperaturen, en hebben een capaciteit van 13,0 Ah bij 3,6 V.

Lithium batterij

Hieronder nog meer productinformatie over batterijgevoede dataloggers:


 

Picture of Miguel Mauser

Miguel Mauser

Commercieel manager Miguel Mauser heeft zijn sporen verdiend in de snel veranderende wereld van water- en gebouwmanagement en Smart Industry. Zo combineerde hij tijdens zijn lange carrière sales succesvol met automatisering en infra. En deed dat bij gerenommeerde, internationale bedrijven. Dat maakt dat hij niet alleen kennis heeft van systemen, maar ook van processen en hoe deze succesvol in organisaties te integreren.